För alla gästers trevnad tillåter vi inte hundar inne på serveringsområdet.

Vi vill också, för alla gästers trevnad, att ni bär tröja inne på serveringsområdet.

Vi polisanmäler springnotor.

Vi serverar inte Dig som gäst om Du är märkbart påverkad av alkohol och du kommer att avvisas från området.

Var beredd på att visa legitimation vid köp av alkohol.